Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice

Základní škola

První zmínka o místní škole se objevuje v letech 1834, v této době byla škola v místě bývalé obecní pastoušky. O několik desítek let později, konkrétně roku 1887 byla vystavěna nová budova školy, která se nacházela již na současném místě.
Škola fungovala jako malotřídní několik let. Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků si v roce 2015, vyžádala rozsáhlou rekonstrukci s přístavbou dalšího patra, při níž se zvětšila nejenom kapacita základní školy a to na 80 žáků, ale také kapacita mateřské školy na 36 dětí. Ani v následujících letech po přestavbě nebyly prostory dostačující, proto v roce 2018 proběhla další změna dispozic některých místnosti a přístavba nové budovy školy, tím získala škola prostory až pro 150 žáků na prvním stupni.
V nové dvoupodlažní budově je prostorná tělocvična a dvě další třídy, v přízemí budovy se nachází sociální zázemí pro tělocvičnu, jídelna s výdejnou a prostory pro školní kuchyni, kterou mohou využívat i cizí strávníci.
Z malé školy malotřídního typu se během relativně krátkého časového úseku stala škola, která v letošním školním roce vyučuje žáky od 1. do 5. ročníku v pěti kmenových třídách.

 

Mateřská škola

V roce 2011 byla vedle školy přistavěna nová budova a uvedena tak do provozu mateřská škola pro 20 dětí. Při rozsáhlé rekonstrukci základní školy v roce 2015 vznikla nová třída mateřské školy pro 16 dětí. Od září 2015 se tedy její kapacita na 36 dětí.

 

Aktuální informace

 

Ze života mateřské školy

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/