Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ

Zobrazit seznam - PDF

 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a milí předškoláci,

dle nařízení MŠMT bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 probíhat distanční formou tedy BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Dovolujeme si vás upozornit na virtuální prohlídku částí naší školy, kterou můžete najít zde:
ZŠ a MŠ Rozdrojovice - virtuální prohlídka.

Zápis do 1. třídy proběhne v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4),
od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Žádost a další nezbytné dokumenty mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma, odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • přímo do schránky školy,
 • osobním podáním ve škole (v předem dohodnutý čas) a to pouze ve dnech 14. 4. 2021 a 21. 4. 2021 v čase od 12:00 do 17:00 hodin – rezervace termínu přes e-mail vanova@zsmsrozdrojovice.cz

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Podklady nutné k:

 

 1. ŽÁDOSTI O ZÁPIS
 • Kopii (scan, foto) rodného listu dítěte nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou správné.
 • Žádost o přijetí – zde.
 • Zápisní lístek – zde.
 • V případě, že dítě již odklad povinné školní docházky mělo minulý rok – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
 • Pětileté děti (narozené v období od září do konce prosince 2015) – doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Škola všem přihlášeným dětem zašle identifikační (registrační) číslo na Vámi uvedenou
e-mailovou adresu
. Pokud neobdržíte do 30. 4. 2021 registrační číslo, kontaktujte kancelář školy.

 

 1. ŽÁDOSTI O ODKLAD
 • Žádost o odklad povinné školní docházky – zde.
 • Kopii (scan, foto) rodného listu dítěte nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou správné.
 • Posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení (PPP, SPC).
 • Vyjádřené odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Důležité informace k zápisu

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.
 • Pokud byl dítěti (v roce 2020) udělen odklad školní docházky, přihlásí jej zákonní zástupci k zápisu znovu. Mohou být přihlášeny i ty děti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. V případě přijímání dětí, které jsou narozeny od ledna do konce června 2016 je potřeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2021/2022:

 • Ve školním roce 2021/2022 Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, Šafránka 54, okres Brno-venkov otevře jednu první třídu.
 • Přednostně dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu.
 • V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým pobytem mimo školský obvod, a to dle kritérií:
 1. Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2021 v ZŠ nebo MŠ Rozdrojovice sourozence.
 2. Přednostně budou přijímány děti s menší vzdálenosti trvalého bydliště dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště k hlavnímu vchodu školy).

 

Schůzka budoucích prvňáčků se bude konat v červnu. Způsob a termín upřesníme na začátku června.

 

 

 

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/