Zaměstnanci

 

Mgr. Jiří Fidrmuc - ředitel, třídní učitel, výchovný poradce

Mgr. Jaroslava Váňová - zástupce ředitele, speciální pedagog, třídní učitelka, školní metodik prevence, zdravotnice

Mgr. Martina Saxová - třídní učitelka

Mgr. Eva Stožická - třídní učitelka (zástup)

Mgr. Jaroslava Válová - třídní učitelka

Mgr. Kateřina Lešová - třídní učitel (zástup), metodik ICT

Bc. Jana Hrabalová - učitelka, vychovatelka ŠD

Renata Justová - učitelka, vychovatelka ŠD, koordinátor EVVO

PhDr. Radmila Janečková - asistent pedagoga, učitelka

Jana Lancouchová - účetní

Simona Tesařová - vedoucí školní jídelny

Michaela Belánová - vedoucí kuchařka

Martina Zobačová - školnice 

Alena Cupáková - školnice, kuchařka

Martina Lehocká - asistentka pedagoga

 

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/