Zaměstnanci

 

Mgr. Josef Kováčik - ředitel školy

Mgr. Jaroslava Válová - třídní učitelka, zástupce ředitele

Mgr. Marika Jančálková - třídní učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog, logoped

Mgr. Jaroslava Váňová - třídní učitelka, speciální pedagog, školní metodik prevence

Mgr. Jiří Fidrmuc - třídní učitel

Mgr. Martina Saxová - třídní učitelka

Mgr. Kateřina Lešová - učitelka, metodik ICT

Bc. Jana Hrabalová - učitelka, vychovatelka ŠD

PhDr. Radmila Janečková - asistent pedagoga, učitelka

Jana Lancouchová - účetní

Lucie Kružíková - vedoucí školní jídelny

Alena Cupáková - školnice, kuchařka

Martina Lehocká - asistentka pedagoga

 

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/