Zaměstnanci

 

Mgr. Josef Kováčik - ředitel školy

Mgr. Marika Jančálková - třídní učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog, logoped

Mgr. Jaroslava Váňová - třídní učitelka, speciální pedagog, školní metodik prevence

Mgr. Jiří Fidrmuc - třídní učitel

Mgr. Martina Saxová - třídní učitelka

PhDr. Radmila Janečková - učitelka

Mgr. Hana Bubníková - učitelka

Bc. Jana Hrabalová - učitelka, vychovatelka ŠD

Eva Kostihová – vychovatelka ŠD

Lucie Kružíková - vedoucí školní jídelny

Lenka Stráská - školnice, kuchařka

Martina Lehocká - asistentka pedagoga

Mgr. Michaela Straussova – asistentka pedagoga

Jana Waldhansová – účetní

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/