Zájmové aktivity

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Cílem přírodovědného kroužku je bádání, ekologie, poznávání živého i neživého okolí mateřské školy. Zaměříme se na život v naší zahradě. Povíme si, z čeho se skládá příroda
a využijeme ji k tvoření např. mandal. Z přírodnin se budeme učit vytvářet výzdobu dle ročního období. Nezapomeneme na ekologii a třídění odpadu. Budeme se učit, jak se stát aktivním a zodpovědným občanem v oblasti životního prostředí.

 

HRAVÁ ANGLIČTINA

Kroužek angličtiny seznamuje děti s cizím jazykem hravou formou, takže nemají pocit,
že se učí. Děti se zde učí jazyk prostřednictvím her, písniček a básniček spojených s pohybem.

 

SPORTÍK

Děti se v rámci Sportíku naučí hravou formou rozvíjet hrubou motoriku, koordinaci
a pohybové schopnosti. Zaměříme se na správné držení těla, protahovací cvičení a na rozvoj flexibility. Pomocí her se snažíme učit děti přijímat prohru, úspěch a především hru fair play. Během lekcí pracujeme především s míči, švihadly, kužely, překážkami ale i dalším sportovním náčiním. Hrajeme hry ve skupinách i dvojicích a hlavně se BAVÍME POHYBEM.

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Edukativně stimulační program je určený předškolním dětem a rodičům. Klade si za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro úspěšný vstup do základní školy. Skupinky jsou určeny pro všechny děti a jejich rodiče, kteří chtějí zvládnout začátek školní docházky lépe.

 

LOGOPEDIE

Kroužek logopedie si klade za cíl zábavnou formou procvičovat správnou výslovnost a rozvíjet u dětí jazykové dovednosti a myšlení. Výuka probíhá veselou a hravou formou. Děti jsou pomocí říkadel, básniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvíjí slovní zásobu. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci
s dechem.

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/