Třídy

 

Mateřská škola je rozdělena na dvě třídy.

Třída - VEVERKY (školka 1)

Třída je umístěna v nově zrekonstruované budově základní školy.

S dětmi pracují paní učitelka Ladislava Černochová.

Provozní doba je pondělí až pátek 8.00 - 14.45  v úterý 8.00 - 14.30.

 

Režim dne:

7.00 - 8.00 - scházení dětí ve Žabičkách, ranní blok spontánních činností, individuálních řízených činností

8.00 - děti se přesouvají do Veverek, pokračují ve spontánních činnostech

8.45 - 9.15 ranní rituál, komunitní a diskusní kruh, ranní cvičení

9.15 - svačina

9.30 - 10.00 - tematické a projektové činnosti, pohybové činnosti, spontánní hry

10.00 - 12.00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohybové aktivity, školní zahrada, vycházky do lesa a na hřiště

12.15 - 12.45 - oběd, příprava na odpolední odpočinek 

12.30 - 12.45 - vyzvedávání dětí po obědě

13.00 -14.15 - odpolední odpočinek, nejstarším dětem a dětem s nižší potřebou spánku je po odpočinku na lůžku nabízen klidový režim, děti vstávají individuálně, nejpozději však ve 14.15 hod.

14.45 - odpolední svačina

15.00 - děti odchází do třídy Žabičky

 

Třída - Žabičky (školka 2)

Třída je umístěna v původní budově mateřské školy a propojena krčkem s budovou základní školy.

S dětmi pracují paní učitelka Mgr. Dagmar Prušová a Renata Šindelářová.

Provozní doba je od 7.00 - 16.30 hod.

 

Režim dne:

7.00 - 8.30 - scházení dětí, ranní blok spontánních činnosti, individuálních řízených činnosti

8.30 - 8.45 - ranní cvičení

8.45 - 9.00 - svačina

9.00 - 9.30 - ranní rituál, komunitní a diskusní kruh, tematické činnosti, prožitkové činnosti, pohybové činnosti, spontánní hry...

9.30 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, školní zahrada, vycházky do lesa a na hřiště, pohybové aktivity

11.40 - 12.15 - oběd, příprava na odpolední odpočinek

12.15 - 12.30 -  vyzvedávání dětí po obědě odcházení dětí po obědě

12.30 - 14.15 - odpolední odpočinek, děti vstávají individuálně, nejpozději ve 14.15 hod.

14.45 - odpolední svačina

15.00 - 16.25 - odpolední spontánní činnosti, odcházení domů.

 

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/