Školská rada

Jednací řád školské rady (PDF)

 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší. S případnými podněty, dotazy, návrhy nebo stížnostmi můžete kontaktovat zástupce rodičů osobně a nebo přes e-mail: skolskarada@zsmsrozdrojovice.cz, který je přístupný oběma zástupcům rodičů.

Členové školské rady (zvoleni 14. 6. 2021)

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):

Lucie Svídová

Ing. Martina Drozdová

 

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jaroslava Váňová

Mgr. Jaroslava Válová

 

Za zřizovatele:

Stanislav Slouka

Ing. Oldřich Pokorný

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/