Školská rada

(Funkční období členů ŠR - dokument PDF ke stažení)

 

Volby do školské rady 2021

(VOLEBNÍ ŘÁD)

Volby do školské rady 2020

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - KANDIDÁTNÍ LISTINA - PDF

Výsledky volby do ŠR

Volby do školské rady se uskuteční v pondělí 14. června 2021 v čase od 14:00 do 18:00 hodin. 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ v Rozdrojovicích byla zřízena na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

 

Vládou ČR vyhlášený nouzový stav skonči ke dni 11. dubna 2021. Volební období současných členů ŠR při ZŠ a MŠ Rozdrojovice vyprší za 3 měsíce, tj. 11. července 2021.

V souladu s ustanovením § 167 školského zákona se povinně zřizuje při základní škole školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Zákonní zástupci volí třetinu školské rady ze svých řad. Její pravomoci dále popisuje § 168 školského zákona. 

 

Váš návrh musí obsahovat:

Návrh kandidáta

▪ jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta,

Čestné prohlášení kandidáta

▪ vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou (formuláře si lze vyžádat u třídních učitelů v nebo přímo stáhnout zde dole na stránce).

 

Návrhy kandidátů je možno podávat nejpozději do 20. května 2021. Kandidátní listina bude zveřejněna 24. května 2021.

Volby proběhnou v pondělí 14. června 2021.

Volební místo: 

Ve spojovacím tubusu mezi budovou základní školy a tělocvičnou. K příchodu používejte výhradně zádní vstup u tělocvičny. 

Postup hlasování:

Každý žák základní školy má jeden volební hlas, za žáky volí rodiče (zákonní zástupci dítěte). V případě, že do naší základní školy chodí dvě vaše děti, máte dva volební hlasy, které může odevzdat jeden rodič (zákonný zástupce dítěte).  

 

Formuláře ke stažení:

Návrh kandidáta – zde.

Čestné prohlášení – zde.

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/