Odhlášení obědů

 

Všichni strávníci mají obědy automaticky přihlášeny, rodiče obědy odhlašují přes systém Strava.cz. Odhlášení obědů je možné jen přes internet nejpozději pracovní den předem do 9:00 hodin (při onemocnění je možné odebrat oběd pouze první den nemoci do přineseného jídlonosiče v jídelně a to v čase od 10:45 do 11:15 hodin).

Odhlašování obědů probíhá on-line, a to buď na www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci Strava.cz, přístupové údaje obdrží strávníci při odevzdání přihlášky ke stravování.

O prázdninách, dnech ředitelského volna a v případě odjezdu tříd nebo celé školy na výlety nebo školu v přírodě jsou automaticky obědy strávníkům odhlášeny.

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/