O nás

 

Základní škola leží v klidné lokalitě obce Rozdrojovice, nacházející se v rekreační oblasti poblíž Brněnské přehrady. Zdravé životní prostředí s pěknou přírodou v obci a okolí škola plně využívá ve výuce i v další činnosti. Příjemná atmosféra ve škole vytváří optimální předpoklady pro kamarádský a spolupracující kolektiv dětí různého školního věku i pro individuální všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Samozřejmostí je zdravý životní styl školy jako je zajištění celodenního pitného režimu pro žáky a jejich aktivní odpočinek ve vnitřním i venkovním prostředí školy.

Základní škola v Rozdrojovicích ve školním roce 2020-2021 vyučuje 1. až 5.ročníku v samostatných kmenových třídách podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola zdravého života".

  • Anglický jazyk učíme podle našeho ŠVP již od druhého ročníku.
  • Učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technologie a další potřeby a pomůcky umožňují efektivní vyučování a podporují aktivitu a tvořivost žáků.
  • Žáci se mohou zúčastnit práce v zájmových kroužcích organizovaných školou či mimoškolními organizacemi, nabízejícími pro žáky školy rozmanitou zájmovou činnost.
  • Pravidelně připravujeme společně se žáky kulturní besídky a výstavy dětských výrobků pro rodiče a přátele školy, maškarní bál i jiné akce pro malé i větší děti. Pořádáme také tvořivé dílny či sportovní akce společné pro děti a rodiče.
  • Po vyučování se mohou děti zúčastnit práce školní družiny, která svojí pestrou činností naplňuje výrazně trend smysluplného využívání volného času a při hrách i vycházkách v okolní přírodě podporuje u dětí prvky environmentální výchovy.
  • Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.
  • Naše škola je zapojena do projektu EU "Mléko a ovoce do škol".

V letošním školním roce se účastníme programů Recyklohraní, Les ve škole-škola v lese, Technická škola a Aktivní škola. Vlastníme Partnerský certifikát Nejbohatší ekosystémy planety Země - Vzděláváním k záchraně pralesů a tropických zvířat. Jsme také držiteli certifikátu Přírodní zahrada.

 

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/