INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 3. 1. 2022

 

V souladu se změnami mimořádných opatření MZ a MŠMT platí pro testování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních následující:

1. Testování žáků probíhá v období od 3. do 16. ledna 2022 2x v týdnu – vždy v pondělí a ve čtvrtek (pokud není pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování následující den).

2. Od 17. ledna 2022 bude probíhat testování každé pondělí (pokud se nic nezmění).

3. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci.

Potvrzení o prodělání COVID-19 mohou děti do školy přinést (z důvodu vedení evidence a pro případ, že bude zrušeno povinné testování pro všechny).

 

DALŠÍ SDĚLENÍ:

  • V případě, že se žák nepodrobí testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek „pro netestované“ (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz některých aktivit atd.).
  • Ochranu úst a nosu si žáci a očkovaní pedagogičtí pracovníci mohou odložit ve třídách po ukončení testování.
  • Žádáme rodiče, aby byli ve dnech testování od 8:00 do 8:30 telefonicky dostupní pro případ zjištění pozitivního výsledku.

 

LETÁK TESTOVÁNÍ OD 3. 1. 2022 (PDF)

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/