Stravování

 

Na první třídní schůzce rodič obdrží přihlašovací údaje k www.strava.cz

Dítě zde bude mít svůj účet, na kterém bude dítě odhlašovat/přihlašovat k odběru stravy.

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu je:

- pro děti mladší sedmi let je 51 Kč (děti narozené před 31.8.2015) - měsíční úhrada stravného činí 1020 Kč

- pro děti starší sedmi let je 53 Kč (děti narozené po 31.8.2015) - měsíční úhrada stravného činí 1040 Kč

Při náhlém onemocnění dítěte si můžete vyzvednou oběd - pouze první den - do jídlonosiče a to v době 11.00 - 11.15 hod. Zvonek Výdejna MŠ u vchodu do základní školy.

 Měsíční úhradu stravného posílejte na účet číslo 123/1139620217/0100  nejpozději do 15. dne v měsíci.

Variabilní symbol vám bude přidělen na první třídní schůzce.

Vyúčtování bude provedeno 1x ročně - v červenci.

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/