Informace

 

Školní družina (ŠD) se nachází v hlavní budově základní školy, má 2 oddělení s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků.

Činnost školní družiny vychází z pedagogiky volného času.

 

Provoz ŠD

Ranní družina od 7:00 do 7:40 je určena pouze pro zapsané děti (v 7:40 se již škola otvírá pro všechny žáky).

Odpolední družina začíná po skončení vyučování v 11:40 a končí v 16:30. V době od 13:30 do 14:30 není možné vyzvedávat žáky a odcházet ze školní družiny, v tomto čase jsou realizovány rekreační a sportovní činnosti i mimo budovu základní školy (procházka, hry v přírodě, sportovní hry v tělocvičně).

Odchod dětí ze ŠD se řídí podle zápisního lístku. Pokud má žák odejít sám ze ŠD v jiný čas odchodu, než je v zápisním lístku či s jinou osobou, sdělí tuto skutečnost družině písemně. K tomu můžete využít formulář „Žádost o volnění žáka ze školní družiny“, který je ke stažení v Dokumentech ŠD.

 

Platba za ŠD

Výše platby je stanovena na 500 Kč za celý školní rok. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy nejpozději do 30. 9. 2020, jako variabilní symbol uvádíte datum narození dítěte. V případě sourozenců se platí poplatek pouze za jedno dítě.

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/