Informace

 

Školní družina (ŠD) se nachází v hlavní budově základní školy, má 2 oddělení s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků.

Činnost školní družiny vychází z pedagogiky volného času.

 

Provoz ŠD

Ranní družina od 7:00 do 7:40 je určena pouze pro zapsané děti (v 7:40 se již škola otvírá pro všechny žáky).

Odpolední družina začíná po skončení vyučování v 11:40 a končí v 16:30. V době od 13:30 do 14:30 není možné vyzvedávat žáky a odcházet ze školní družiny, v tomto čase jsou realizovány rekreační a sportovní činnosti i mimo budovu základní školy (procházka, hry v přírodě, sportovní hry v tělocvičně).

Odchod dětí ze ŠD se řídí podle zápisního lístku. Pokud má žák odejít sám ze ŠD v jiný čas odchodu, než je v zápisním lístku či s jinou osobou, sdělí tuto skutečnost družině písemně. K tomu můžete využít formulář „Žádost o volnění žáka ze školní družiny“, který je ke stažení v Dokumentech ŠD.

 

Platba za ŠD

Výše platby je stanovena na 2 000 Kč za celý školní rok. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy. Platbu je možné provést ve dvou splátkách 1000 Kč nejpozději do 30. 9. 2022 a další část 1000 Kč nejpozději do 15. 2. 2023 jako variabilní symbol uvádíte datum narození dítěte. V případě sourozenců se platí poplatek pouze za jedno dítě.Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/